Yaren BÜYÜKÇAKMAK

Dil Konuşma Terapisti
Üsküdar Üniversitesi

2015 yılında Gönen Anadolu Lisesinden mezun oldum. 2019 yılında Üsküdar Üniversitesinde Dil ve Konuşma Terapistliği lisans eğitimimi tamamladım. Yine 2019 yılında Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisansına başladım halen devam etmekteyim. 2019 yılında Prompt Eğitimine katılarak Prompt uygulayıcısı olmuş bulunmaktayım. Aynı zamanda 2020 yılında DIR Floortime 201 Eğitimine katılarak Floortime Terapisti oldum.

 

 

Çalışma Alanlarım ;

-Gecikmiş konuşma

- Gelişimsel Dil Bozuklukları

- Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluk

- Kekemelik - Hızlı Bozuk Konuşma

- Disleksi

- Disgrafi

- Damak dudak yarığı

- Otizm

- Çocukluk çağı apraksisi

- Afazi, apraksi, dizartri

Lisans Eğitimi Süresi Boyunca Staj Yaptığım Yerler ;

- Eksen Dil ve Konuşma Merkezi

-Nefes Dil ve Konuşma Merkezi

- NP İSTANBUL Beyin Hastanesi

- ÜSESKOM

- Mavi İklim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Katıldığım Seminerler ve Aldığım Eğitimler;

- Dünya Ses Günü Sempozyumu

- İşaret Dili Eğitimi

- 9. Uluslararası Larengoloji Kongresi

- Otizmli Bireylerde Dil Gelişimi Desteği Eğitimi

- ETEÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı)

- GOBDÖ-2-TV (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği -2

-Türkçe Versiyonu)

- İşitme Engelinde Eğitsel ve Yönetsel Yaklaşımlar Sempozyumu - Uluslararası Otizm Sempozyumu Biruni Üniversitesi

- Kekemeler Derneği, Kekemelik Etkinliği

- 2. Dil Beyin Sempozyumu -Denver-2 Gelişim Testi

- TEDİL ( Türkçe Erken Dil Gelişim Testi)

-TODİL ( Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testi )

- Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Sempozyumu

- 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi

- 1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi

- Joubert Sendromu Poster Sunumu

- Treatment of pediatric motor speech disorder childhood apraxia of speech kursu

- Diagnostic and prognostic assesment of children who stutter

- EROT ( Erken Okuryazarlık Testi) - Çalışma Belleği Ölçeği

- Hızlı İsimlendirme Testi - PROMPT Eğitimi - 201 DIR Floortime Terapisi Eğitimi

- Ergen ve Yetişkin Kekemeliğinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ve Exposure

-Okul Öncesi Kekemelik Eğitimi